KESİCİ TAKIM SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kesici takım seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığımız makalemiz, takım seçimi sırasında faydalanabileceğiniz bilgileri içermektedir. Endüstriyel imalatta eldeki malzemeye istenilen şekli kusursuza yakın hatta kusursuz bir biçimde verebilmek çok önemlidir; bu yüzden kesici takım seçimi de büyük önem taşımaktadır. Doğru kesici takımı seçmek üretim sürecinde üreticiye büyük yararlar sağlamaktadır. Şöyle ki doğru kesici takım malzemesinin seçildiği bir üretim sürecinde üretim kalitesi ve verimliliği artırılır, hatta maliyet doğru olmayan takımlarla yapılan bir üretime nazaran oldukça azaltılabilir.

İçinde bulunduğumuz çağda üretim çeşitliliği daha önceki çağlarda görülmemiş şekilde artmıştır. Üretilen her bir ürünün birbirinden farklı özelliklerde olması tek bir kesici takımın üretilen her üründe kullanılmasını imkânsız kılmaktadır. Yani üretim sürecinde, kullanılan malzemenin özellikleri de dikkate alınarak kesici takım seçimi yapılması gerekmektedir.

Kesici Takım Seçimini Etkileyen Faktörler

  • Üretimde Kullanılan Malzemenin Sertliği:Bir malzemeye şekil verme işlemleri genellikle malzemenin üzerinden belirli miktarda talaş kaldırma işlemiyle yapılmaktadır. İstenen talaş kaldırma oranlarına ulaşma konusunda malzemenin sertliği büyük önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, üretim sürecinde kullanılan malzemenin sertliğine göre kesici takım seçimi yapılmalıdır.
  • Malzeme Üzerinde Yapılacak İşlemin Niteliği:Yukarıda da bahsettiğimiz gibi şekil verme işlemleri genel olarak talaş kaldırma yöntemiyle yapılmaktadır. Ancak yapılan her işlem sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da birbirinden farklılaşmaktadır. Malzemenin üzerinde delik delme, kanal açma, tırtıl açma gibi birbirinden farklı işlemler yapılabilmektedir. İşte malzeme üzerinde yapılmak istenen bu işlemlerin niteliği, kesici takım seçimi yaparken dikkate alınmalıdır.
  • Ulaşılmak İstenen Pürüzsüzlük: Talaş kaldırma işleminden sonra ulaşılmak istenen pürüzsüzlük, malzemenin bütün işleme sürecinden sonraki kullanım amacına göre değişebilir. İşleme sürecinde kullanılacak kesici takımın nitelikleri de istenen bu pürüzsüzlüğe göre belirlenmelidir.
  • Malzeme Üzerinden Koparılacak Talaş Oranı: Talaşlı imalatta malzeme üzerinden belirli bir miktarda talaş kaldırılarak şekil verme işlemleri gerçekleştirildiği için, malzeme üzerinden koparılmak istenen talaş oranı da kesici takım seçimini etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
  • Malzemenin ve Kesici Takımın Rijitliği: Malzeme üzerinden kaldırılmak istenen talaş miktarı ve ulaşılmak istenen pürüzsüzlük oranı söz konusu olduğunda, kullanılan malzemenin sertliği kadar, kesici takımın sertliğinin malzemenin sertliğine göre seçilmiş olması da önemlidir.
  • İşlenen Malzeme Başına Düşen Maliyet:Kapitalist üretim biçiminde endüstriyel üretimin en önemli özelliklerinden biri, üretimin kâr amacı güderek yapılmasıdır. Üretimin, toplumun verili bir ihtiyacına yönelik ve sorumlu bir şekilde yapılmasının yanı sıra, üreticiye bir miktar da kâr bırakması beklenmektedir. Farklı sözlerle ifade edecek olursak, üreticinin tüm üretim süreçlerinde hammadde, malzeme ve emek gücüne harcamış olduğu paranın süreç sonunda elde ettiği ürünün fiyatından belirli oranlarda daha düşük olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kesici takım seçimi yaparken, sadece üretimde kullanılan malzemenin ve takımın teknik özellikleri değil, aynı zamanda bütün bunların ürün başına oluşturduğu maliyet de hesaba katılmalıdır.

Üretim sürecinde kullanılacak kesici takımın seçiminde daha birçok faktör olabilir ancak en önemlilerinin yukarıda sayılanlar olduğu söylenebilir. Bu faktörleri dikkate alarak takım seçimi yapabilmek için üreticinin öncelikle üretim sürecinde kullandığı malzemeyi iyi tanıması gerekmektedir. Buna ek olarak, kullandığı malzemeyi işlerken kullandığı ya da kullanabileceği kesici takımlar hakkında yeterince bilgi sahibi olması da önemlidir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: